Η Οικολογική Συμμαχία ζητά τώρα από το ΠΕΣΥ να αποδοθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στους υπεύθυνους

Την παράνομη εισβολή κινηματογραφικού συνεργείου με βαρέα οχήματα στον Παράκτιο Υγρότοπο Λεγραινών καταγγέλλει με επιστολή της προς το περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η “Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής”.

Μάλιστα, όταν οι καταγγέλοντες επικοινώνησαν με τους υπεύθυνους της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου, άκουσαν έκπληκτοι ότι ο ρόλος της Μονάδας τους είναι… γνωμοδοτικός, καθώς και ότι η σχετική άδεια δόθηκε από το Δασαρχείο Λαυρίου. Ωστόσο, ο αρμόδιος υπάλληλος απουσίαζε για μια εβδομάδα!

Η Οικολογική Συμμαχία ζητά τώρα από το ΠΕΣΥ να αποδοθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στους υπεύθυνους.

Αναλυτικά η επιστολή-καταγγελία:

Σύμφωνα με την καταγγελία που μας κοινοποιήθηκε σήμερα, την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου ένα κινηματογραφικό συνεργείο εισέβαλε με βαριά οχήματα εντός του προστατευόμενου Υγροτόπου Α΄ Προτεραιότητος Λεγραινών, προκειμένου να πραγματοποιήσει κάποια «γυρίσματα», κινήθηκε κατά βούληση στο εσωτερικό του υγρότοπου με αυτά και, στο τέλος, τα στάθμευσε επί των προστατευόμενων αμμοθινών, κρίσιμου οικοσυστήματος για την διατήρηση του !!!

Το εξωφρενικό της όλης ιστορίας δεν περιορίζεται όμως μόνο στα παραπάνω :

 1. Οι καταγγέλλοντες επικοινώνησαν άμεσα με τους υπεύθυνους της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου, για να ακούσουν έκπληκτοι ότι ο ρόλος της Μονάδας τους είναι γνωμοδοτικός (sic !!!), ότι η Μονάδα δεν είχε ενημερωθεί για τα «γυρίσματα» και κατά συνέπεια για την εισβολή των βαρέων οχημάτων στο εσωτερικό του προστατευόμενου υγρότοπου (sic !!!) και, τέλος, ότι είχαν πληροφορηθεί ότι η εισβολή του συνεργείου στον προστατευόμενο υγρότοπο είχε αδειοδοτηθεί από το Δασαρχείο Λαυρίου (sic !!!).
 2. Στην επακόλουθη επικοινωνία τους με το Δασαρχείο Λαυρίου οι καταγγέλλοντες πληροφορήθηκαν – τώρα πια άναυδοι – ότι ο αρμόδιος υπάλληλος απουσίαζε για μια εβδομάδα (sic !!!) και ότι οι εναπομείναντες – λογικά αναρμόδιοι – στην έδρα του Δασαρχείου επιφυλάσσονταν να στείλουν – έτσι γενικά – ένα όχημα για έλεγχο (sic !!!)

Ως εκ τούτου και δεδομένων ότι :

 1. Ο Παράκτιος Υγρότοπος Λεγραινών, με έκταση 132 στρεμμάτων,

– βρίσκεται εντός περιοχής του Ευρωπαικού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 «Σούνιο-Νησίδα Πτρίκλου και παράκτια θαλάσσια περιοχή» – ν. 4217/2014,

– αποτελεί Υγρότοπο Α΄ Προτεραιότητος σύμφωνα με τον ν.4277/2014 (Α΄ 156) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις», άρθρο 20 παρ.2 γγ. Αα,

– εντάσσεται στον κατάλογο των Σημαντικών Περιοχών για την ορνιθοπανίδα με κωδικό GR 127 «Χερσόνησος Λαυρεωτικής και νησίδα Πάτροκλος»,

– θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους «υγρότοπους με αμμοθίνες» της Αττικής καθόσον τελευταίος σταθμός αποδημητικών πουλιών και,

– υπάγεται στην περιοχή ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου, ενώ υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής.

 1. Ο Παράκτιος Υγρότοπος Λεγραινών προστατεύεται με τον ν.4277/2014 (Α΄ 156) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.2γγ.Αα και το Παράρτημα ΙΧ αυτού, σύμφωνα με τα οποία επιβάλλεται η «… απαγόρευση δόμησης, επιχωμάτωσης, άσκησης οχλουσών δραστηριοτήτων, και κάθε δραστηριότητας που υποβαθμίζει την οικολογική του κατάσταση…»
 2. Οι παράκτιες υγροτοπικές εκτάσεις – και οι ακτές – προστατεύονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.3937/2011 – «Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία του φυσικού χώρου». Μέρος του Παράκτιου Υγρότοπου Λεγραινών εμπίπτει στην έννοια της «κρίσιμης παράκτιας ζώνης», όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 20 του νόμου και προστατεύεται βάσει της παρ. 5 του άρθρου 13.
 3. Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 4, του ν. 3937/2011, περί «διατήρησης της βιοποικιλότητας» απαγορεύεται ρητά η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων σε απολύτως συγκεκριμένες περιοχές : «Δεν επιτρέπεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις, όπως ενδεικτικά, μόνιμες ή εποχικές λίμνες και τέλματα και οι ακτές τους, ο αιγιαλός, οι αμμοθίνες, ποτάμια, ρέματα και ρυάκια, δάση, λιβάδια, βοσκότοποι, οι οικότοποι προτεραιότητας του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και σε μονοπάτια που βρίσκονται σε τέτοιες περιοχές.
 4. Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 του ν.4042/2012/Α΄24 ορίζεται ως «παράνομη» κάθε παράβαση των διατάξεων του προαναφερόμενου ν.3937/2011 και προβλέπει ότι τα αδικήματα αυτά τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.1650/1986.
 5. Με την υπ. αριθμ. 86258/29-11-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής έχει ήδη επιβληθεί διοικητική κύρωση (πρόστιμο) ύψους 10.000 ευρώ στο Δήμο Λαυρεωτικής για επεμβάσεις στον παράκτιο υγρότοπο Λεγραινών.
 6. Με την απόφαση ΑΔΑ Ψ3ΞΤ4653Π8-ΩΧΖ του Υπουργού ΥΠΕΝ, της 13ης Αυγούστου 2018 – περί «καθορισμού μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς στον παράκτιο υγρότοπο των Λεγραινών, στο Δήμο Λαυρεωτικής, Ν.Αττικής» – το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών – ΣΥΓΑΠΕΖ, καλεί τον Δήμο Λαυρεωτικής και όλους τους συναρμόδιους φορείς να προχωρήσουν πάραυτα στην σύνταξη του κατάλληλου σχεδίου και στις επιβαλλόμενες εργασίες αποκατάστασης του κατεστραμμένου υγρότοπου – https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/10/h.html – υπογραμμίζοντας ότι πρέπει «να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική φύλαξη του υγρότοπου από τις τοπικές αρχές σύμφωνα με την παρ. 3.γ του άρθρου 13 του ν.3937/2011 ώστε να αποτραπούν παράνομες ενέργειες που υποβαθμίζουν περαιτέρω τον υγρότοπο, όπως π.χ. καύσεις κάθε είδους, ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, καταστροφή βλάστησης των αμμοθινών, εκχερσώσεις καθώς και απορρίψεις κάθε ει΄δους απόβλητων».

η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ σας καλεί:

 1. Nα προχωρήσετε πάραυτα στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους κατά τον νόμο υπεύθυνους για μία ακόμη εξωφρενική παράβαση του νόμου με αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμιση του προστατευόμενου υγρότοπου Α προτεραιότητας.
 2. Να μας κοινοποιήσετε άμεσα το αποτέλεσμα των ως άνω ενεργειών σας και να θέσετε το θέμα προ ημερησίας στην ΗΔ Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ώστε να κληθούν να απαντήσουν αρμοδίως οι υπηρεσίες σας για τα όσα παραπάνω.

Μεταξύ αμμοληψιών, αλλαγής χρήσεων γης, εκχερσώσεων, αποψιλώσεων και «τεχνικών έργων», η πολυετής εγκατάλειψη του Προστατευόμενου Υγρότοπου Λεγραινών έχει μετατραπεί πλέον σε συστηματική υποβάθμιση, ενισχυόμενη δραματικά και καθημερινά από την παντελή απουσία περίφραξης, την ανεξέλεγκτη χάραξη διαδρόμων κίνησης οχημάτων κάθε τύπου και την διάχυτη δημιουργία πάρκινγκ στο εσωτερικό του. Μπορεί μεν να απέτυχαν οι διαχρονικές προσπάθειες εγκατάστασης ομπρελλοκαθισμάτων και «beach bar» στο παραλιακό του μέτωπο, μπορεί να έπεσε στο κενό η «σκέψη» παραχώρησης της παραλίας του «στην τοπική κοινωνία προς χρήση» (sic!!!), αλλά η καταστροφική του υποβάθμιση συνεχίζεται εμφανής και αδιατάραχτη, παρά τις διαχρονικές καταγγελίες Επιτροπών Διάσωσης, πολιτικών φορέων και σημαντικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και παρά τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις και τις γνωμοδοτήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Στους παράγοντες της παράνομης υποβάθμισης προστέθηκε τώρα και το κινηματογραφικό συνεργείο.

Για την «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Γιώργος Δημητρίου (επικεφαλής)

Στέλλα Αναστασοπούλου