Βασική αιτία τα μέτρια αποτελέσματα σε Τουρκία και Eurοloleague αλλά και το επεισόδιο που είχε με γείτονά του, το οποίο…