Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ανάδειξη και ο διάλογος με τη γυναικεία χειροτεχνία και τη συμβολή της στην οικονομία της…