Το φορτηγό πλοίο “BARIS” οδηγήθηκε ρυμουλκούμενο στην Τουρκία για σκραπ

Σημαντικά ωφέλιμος χώρος του κρηπιδώματος στον κεντρικό εμπορικό Λιμένα Ελευσίνας απελευθερώθηκε για τις ανάγκες φορτοεκφορτώσεων, μετά την οριστική απομάκρυνση επικίνδυνου-επιβλαβούς φορτηγού πλοίου. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας πρόκειται για το φορτηγό “BARIS” (σημαίας Τόγκο, ΙΜΟ 8716019), που ήταν ελλιμενισμένο τα τελευταία 9 χρόνια στην ανατολική πλευρά της προβλήτας του εμπορικού λιμένα, καταλαμβάνοντας ωφέλιμο χώρο της λιμενικής υποδομής που προορίζεται για την εξυπηρέτηση φορτίων.

Το συγκεκριμένο πλοίο είχε οδηγηθεί στην Ελευσίνα στις 18 Δεκεμβρίου 2014 μετά την κατάσχεση του από τις λιμενικές αρχές Ιεράπετρας Κρήτης και χαρακτηρίστηκε στην συνέχεια ως επικίνδυνο – επιβλαβές τον Ιούλιο του 2020. Το πλοίο αποδεσμεύτηκε μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών και η πλοιοκτήτρια εταιρεία προχώρησε στην απομάκρυνση του από την θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας του Οργανισμού. Το φορτηγό πλοίο “BARIS” οδηγήθηκε ρυμουλκούμενο στην Τουρκία για σκραπ.