Κύριος σκοπός του έργου είναι η παράκαμψη της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, καθώς και η δημιουργία νέας βορειοδυτικής εισόδου –…