Ο Γιώργος Κογκαλίδης στέκεται στο πως η «πελατειακή» σχέση ανάμεσα σε μία ομάδα και τους φίλους της μπορεί να γίνει…