Ένα νέο CD με έργα του Ζακύνθιου μουσουργού Αλέκου Ξένου, ένας δρόμος και μία αίθουσα με τ’ όνομά του αποκαλύφθηκαν…