Την έγκριση σκοπιμότητας νέων προγραμμάτων και δράσεων ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 και τη συνέχιση των υπαρχόντων της περιόδου 2014-2021,…