«Σφραγίζεται» η χρηματοδότησή του έργου από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συνολικά αγγίζουν τα 464.422.290 ευρώ Σε φάση υλοποίησης…