Θα μιλήσει η καθηγήτρια η Elke Krasny για την ανάκαμψη μέσω του φεμινισμού και κατά της «βίαιης φροντίδας» που διαχρονικά…