Στόχος της εκδήλωσης είναι, να αναδείξει τη σημασία της βιώσιμης μόδας, αλλά και τις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν, φιλικά προς το...