Οι Καλοκαιρινοί Παιδότοποι θα γίνουν σε τρία σχολεία, διαρκούν 6 εβδομάδες και αφορούν παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2012...