Η αρχή διαχείρισης νερού επισήμανε πως η τελευταία φορά που η στάθμη του Δούναβη ξεπέρασε τα 6 μέτρα τον μήνα...