Το αρχαίο αντικείμενο παραδόθηκε οικειοθελώς στη Νομαρχία του Ροδανού, στη Λιόν – Πρόκειται για τον δεύτερο επαναπατρισμό θραύσματος από τον…