Το 2022 τα αιολικά πάρκα της Ελλάδας παρήγαγαν μέσα το 20,6% της ηλεκτρικής ενέργειας

Πέντε προτεραιότητες για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση παρουσίασαν σήμερα ο Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) και η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), επισημαίνοντας ότι η καθαρή ενέργεια -και ιδίως η αιολική-συγκράτησε, κατά το δυνατό, το ράλι στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού και ελάφρυνε τους λογαριασμούς των καταναλωτών κατά 4 δισ. ευρώ.

Οι προτεραιότητες αυτές είναι:

1.Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός με ισορροπημένο μείγμα τεχνολογιών ΑΠΕ. Το υπό αναθεώρηση ΕΣΕΚ να περιλαμβάνει αυξημένους στόχους για τα χερσαία αιολικά πάρκα και πολύ πιο ισορροπημένο μείγμα αιολικών-φωτοβολταϊκών-υδροηλεκτρικών σε σχέση με το σενάριο που έχει παρουσιαστεί, όπως επίσης να εμπεριέχει στις βασικές προτεραιότητές του την Αποθήκευση και την περαιτέρω επιτάχυνση της αναβάθμισης και της επέκτασης των ηλεκτρικών δικτύων και ιδιαίτερα των διασυνδέσεων.

2. Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας που βοηθά στη μείωση των περικοπών πράσινης ενέργειας. Να επιλεγεί το βέλτιστο, διαχρονικά, μείγμα μπαταριών και αντλησιοταμιευτικών, με κριτήρια την εξέλιξη του κόστους των τεχνολογιών, τις ανάγκες του συστήματος και την εγχώρια οικονομική ανάπτυξη.

3. Ηλεκτρικά δίκτυα και περικοπές ενέργειας: Το φιλόδοξο σχέδιο της αναβάθμισης και της επέκτασης των ηλεκτρικών δικτύων της χώρας και ιδιαίτερα των εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων πρέπει να επιταχυνθεί, να ολοκληρωθεί και να εμπλουτισθεί. Στρατηγικός στόχος πρέπει να είναι η Ελλάδα να καταστεί την επόμενη δεκαετία καθαρός εξαγωγός πράσινης ενέργειας.

4. Αδειοδότηση και χωροταξία: Το αδειοδοτικό πλαίσιο πρέπει να ενσωματώσει πλήρως και στην ουσία τους τις αναλυτικές προβλέψεις της Κοινοτικής νομοθεσίας.

5. Θαλάσσια αιολικά πάρκα: Πρόκειται -όπως επισημάνθηκε- για μια ευκαιρία με μεγάλα οφέλη σε πολλά επίπεδα: αναπτυξιακά, οικονομικά, ενεργειακά, εθνικά και η νέα κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία εφαρμογής του ψηφισμένου νομοθετικού πλαισίου

Επιπλέον, ο ΕΣΗΑΠΕ και η ΕΛΕΤΑΕΝ δήλωσαν αντίθετοι με πρωτοβουλίες για οριζόντιους αποκλεισμούς εκτεταμένων περιοχών, όπως τα «Απάτητα Βουνά».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν:

Το 2022 τα αιολικά πάρκα της Ελλάδας παρήγαγαν μέσα το 20,6% της ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν αυτή η ενέργεια παραγόταν από φυσικό αέριο, θα έπρεπε να εισάγουμε 2,13 bcm (δισ. κυβικά μέτρα) περισσότερο αέριο, δηλ. πρόσθετη ποσότητα ίση με το 35% των ετήσιων εισαγωγών αερίου πριν τον πόλεμο.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, τα αιολικά πάρκα διασφάλισαν 4 δισ.ευρώ στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) για επιδοτήσεις ρεύματος. Αυτό είναι πάνω από το 46% των συνολικών επιδοτήσεων που δόθηκαν στους καταναλωτές μέσω του ΤΕΜ. ‘Αλλα 2 δισ. ευρώ (με στοιχεία του 2021) είναι το ετήσιο όφελος από τη συμμετοχή των αιολικών πάρκων στην αγορά, καθώς εκτοπίζουν από το μείγμα ακριβότερες θερμικές μονάδες.