Με στόχο την επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας (carbon neutrality) έως το 2025

Στη χάραξη στρατηγικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του, με στόχο την επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας (carbon neutrality) έως το 2025 προχωρά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να γίνει αρωγός στην εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια μείωσης των εκπομπών και στη βιώσιμη μετάβαση σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών.

Ήδη πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος του οργανισμού για τα έτη 2021 και 2022, καλύπτοντας όλα τα πεδία εφαρμογής. Η επαλήθευση των στοιχείων διεξήχθη μέσω του ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα επαλήθευσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου «EMICERT». Συγχρόνως, μέσω στοχευμένων δράσεων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών του εγκαταστάσεων με αποκλειστική χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αντιστάθμισης εκπομπών, το ΕΒΕΑ στοχεύει να μηδενίσει το ανθρακικό του αποτύπωμα.

Η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου δήλωσε σχετικά: «Το ΕΒΕΑ, ως το μεγαλύτερο επιμελητήριο της χώρας, με ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, και συνολικά της ελληνικής οικονομίας, με όρους βιωσιμότητας, σχεδιάζει την ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών για την προώθηση του βιώσιμου μετασχηματισμού των επιχειρήσεων – μελών του και τη διευκόλυνση της συμμόρφωσής τους με το νέο θεσμικό πλαίσιο».