Ποια είναι τα άμεσα μέτρα πρόληψης επέκτασης της περιβαλλοντικής ζημίας που έλαβε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Με την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απετράπη η πρόκληση σοβαρής περιβαλλοντικής ζημίας από τη διαφυγή-διαρροή επικινδύνων αποβλήτων του εργοστασίου DENVER SLOPS AEBE. Γεγονός, που προκλήθηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη, δασική περιοχή της Μάνδρας και επεκτάθηκε στον χώρο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου, στον Δήμο Τανάγρας ΔΕ Δερβενοχωρίων, ΠΕ Βοιωτίας», όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη, ελήφθησαν, εγκαίρως, μέτρα, που οδήγησαν στην άντληση, 11,4 τόνων υγρού κλάσματος υδρογονανθράκων (όξινες πίσσες), που είχε διαφύγει, σε υγρή μορφή, σε παρακείμενο ρέμα.

Στα άμεσα μέτρα πρόληψης επέκτασης της περιβαλλοντικής ζημίας συμπεριλαμβάνονται:

  1. Η άμεση διακοπή της διαρροής των υδρογονανθράκων (αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, ορυκτελαίων, πίσσας και άλλων υδρογονανθράκων) της DENVER SLOPS ΑΒΕΕ εκτός του γηπέδου της.
  2. Η συλλογή, η διαχείριση και η διάθεση των υδρογονανθράκων (αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, ορυκτελαίων, πίσσας και άλλων υδρογονανθράκων) που έχουν διαρρεύσει, σε υγρή και στερεή μορφή, εντός και εκτός του γηπέδου της DENVER SLOPS ΑΒΕΕ, καθώς και στο ρέμα.
  3. Η συλλογή, διαχείριση και διάθεση του εδάφους που έχει ρυπανθεί από τα απόβλητα που διέρρευσαν.
  4. Ο καθαρισμός των πρανών και του πυθμένα του ρέματος από τους υδρογονάνθρακες (απόβλητα λιπαντικών ελαίων, ορυκτελαίων, πίσσας και άλλων υδρογονανθράκων) που διέρρευσαν.
  5. Η συλλογή, η διαχείριση και η διάθεση των υδρογονανθράκων (αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, ορυκτελαίων, πίσσας και άλλων υδρογονανθράκων) που έχουν αποθηκευτεί στην ανοικτή και μη στεγανή δεξαμενή, που εντοπίστηκε εντός του γηπέδου της DENVER SLOPS ΑΒΕΕ.

Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, ΣΥΓΑΠΕΖ) κινήθηκαν ταχύτατα, διενεργώντας αυτοψία, στις 21 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις των εργοστασίων DENVER SLOPS AEBE και ΕCORECOVERY Α.Ε. στον Δήμο Τανάγρας – Δερβενοχώρια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει προκληθεί περιβαλλοντική ζημιά, μετά την πυρκαγιά που έλαβε χώρα στην περιοχή από τις 17 έως τις 20 Ιουλίου 2023.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κρίθηκε αναγκαία για την αποτροπή σημαντικής περιβαλλοντικής ζημιάς και την αντιμετώπιση κινδύνου αναζωπύρωσης της πρόσφατης πυρκαγιάς, λόγω των εξαιρετικά εύφλεκτων αποβλήτων.