Το έργο, προϋπολογισμού 409.944,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής, καθώς αφορά στις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής στην τρωτότητα υποδομών

Το καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας στην τεχνητή λίμνη εντός του Πάρκου Πόλης των ‘Ανω Λιοσίων και οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με τον δήμαρχο Φυλής Χρ. Παππού στο δημαρχείο της πόλης.

Παρόντες στην συνάντηση ήταν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμόπουλος, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Στρατιδάκης, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης και της Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο, προϋπολογισμού 409.944,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής, καθώς αφορά στις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής στην τρωτότητα υποδομών. Βασίστηκε σε καλή πρακτική που εφαρμόζεται στη Γαλλία, σχεδιάστηκε από την Περιφέρεια σε συνεργασία με τον δήμο Φυλής και εντάσσεται στο Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΕ «BUFFER ZONES».

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου γύρω από την τεχνητή λίμνη, προβλέπονται εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας προωθημένος πόλος αναψυχής με υπαίθριους, ημιυπαίθριους και στεγασμένους χώρους και προοπτική δημιουργίας αστικού υδροβιότοπου.

Ο περιφερειάρχης επισήμανε πως το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλλει καθοριστικά στην έρευνα και τον προγραμματισμό για την αντιμετώπιση των πλημμυρών, καθώς «εκτός από τα σημαντικά ερευνητικά στοιχεία τα οποία θα συλλέξουμε, θα αποτελέσει και έναν οδηγό για την έξυπνη διαχείριση των υδάτων, αλλά και μακροπρόθεσμα, έναν σημαντικό πόλο έλξης αναψυχής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Η κλιματική κρίση και οι συνέπειες της είναι ορατές και η αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπισή τους είναι επιτακτική ανάγκη για την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος με ανθρώπινες συνθήκες στο περιβάλλον των πόλεων», ολοκλήρωσε ο κ. Πατούλης.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Χρ. Παππούς, επισήμανε πως πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο όταν θα συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση του χρόνιου πλημμυρικού προβλήματος που σημειώνεται στο δήμο ,«και σιγά σιγά με τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία χρηματοδοτεί και η Περιφέρεια , επιλύεται προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών». Μάλιστα επισήμανε ότι μετά την πλήρη εφαρμογή του συστήματος ο Δήμος θα εξετάσει στο επόμενο βήμα τη δυνατότητα αξιοποίησης των υδάτων κατά την αντιπυρική περίοδο.

Ειδικότερα για τη λειτουργία του συστήματος σημειώνεται ότι βασίζεται στην αξιοποίηση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο που θα λαμβάνει από σταθμούς μέτρησης βροχόπτωσης και σταθμηγράφους. Θα επιτρέπει σε εμπλεκόμενους φορείς τη σχετική πληροφόρηση και παράλληλα θα βοηθά στην έγκαιρη λήψη αποφάσεων για την πρόληψη και τον περιορισμό των επιπτώσεων από τα πλημμυρικά επεισόδια στην περιοχή εφαρμογής.

Η εν λόγω τεχνητή λίμνη λειτουργεί ως λίμνη ανάσχεσης η οποία συνδέεται μέσω του αγωγού Ευπιρίδων με το ρέμα Εσχατιάς και από εκεί με τον Κηφισό ποταμό.

Στο πλαίσιο του έργου διεπιστημονική ομάδα με 3 υδραυλικούς μηχανικούς και επιστήμονα πληροφορικής θα αναπτύξουν σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πλημμύρας λαμβάνοντας υπόψη μετεωρολογικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τη μορφολογία της περιοχής, την κατάσταση του εδάφους, κλπ. Στόχος του έργου είναι η πρόβλεψη πιθανών κινδύνων πλημμύρας μετά από έντονα επεισόδια βροχοπτώσεων και η ενεργοποίηση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης έτσι ώστε άμεσα να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό των επιπτώσεων που συνεπάγεται τα πλημμυρικά επεισόδια. Παράλληλα παρακολουθείται η τρωτότητα της υποδομής λόγω κλιματικής αλλαγής.