Αντικείμενο του μνημονίου αποτελεί η συνέχιση της χρηματοδότησης, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020» δύο διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης φιλοξενίας έως οκτώ ατόμων, στα οποία σήμερα διαβιούν 6 συνολικά άτομα

Μνημόνιο συνεργασίας για την συνέχιση της χρηματοδότησης του προγράμματος ημιαυτόνομης διαβίωσης σε διαμερίσματα, που λειτουργούν ως Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας για άτομα (15 ετών και άνω), υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, με τη UNICEF και την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία International Rescue Committee-Hellas.

Το μνημόνιο συνυπογράφηκε με τον επικεφαλής του γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα Ghassan Khalil και τη δ/ντρια της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας International Rescue Committee-Hellas Δήμητρα Καλογεροπούλου και οι μονάδες θα χρηματοδοτηθούν με 104.850 ευρώ από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Την αναγνώριση των αρνητικών συνεπειών της ιδρυματοποίησης, στην ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, διεθνώς και την ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων, επισήμανε ο Γ. Πατούλης, τονίζοντας: «Η Περιφέρεια Αττικής αντιλαμβανόμενη τις αυξανόμενες ανάγκες των παιδιών, έχει ως σταθερή βούληση τη χρηματοδότηση κοινωνικά καινοτόμων δράσεων που θα διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση αυτών των παιδιών, ενισχύοντας παράλληλα την ανεξαρτησία και την αυτονομία των παιδιών μέσα στην κοινότητα».

Τέλος αντικείμενο του μνημονίου αποτελεί η συνέχιση της χρηματοδότησης, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020» δύο διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης φιλοξενίας έως οκτώ ατόμων (4 άτομα ανά διαμέρισμα), στα οποία σήμερα διαβιούν 6 συνολικά άτομα. Κάθε διαμέρισμα στελεχώνεται με το κατάλληλο προσωπικό, όπως κοινωνικό λειτουργό, κοινωνικούς επιμελητές- φροντιστές και άλλες ειδικότητες, έτσι ώστε να υγιεινή, ασφαλή και άνετη διαμονή, καθώς και εξατομικευμένη φροντίδα ανάλογα με τις ανάγκες τους, για την αυτονόμησή τους.