Η επανάχρηση του καθαρού νερού για πότισμα γεωργικών εκτάσεων που θα προκύπτει, θα δώσει νέα εργαλεία στους γεωργούς της περιοχής

Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ανωγείων» με συνολικό προϋπολογισμό 1.800.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης» και όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης, με την κατασκευή του έργου «θα πετύχουμε τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων σε όλη την έκταση του δήμου.

Με το συγκεκριμένο έργο ο δήμος αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα την ανακατασκευή και αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με τρόπο τέτοιο ώστε να μην προκύπτουν προβλήματα στην λειτουργία του βιολογικού και άρα επιβάρυνση της γύρω περιοχής, αλλά και με την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ώστε να μειώσει το λειτουργικό της κόστος».

Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση θα είναι: «Η ανακατασκευή και βελτίωση των υφιστάμενων έργων της ΕΕΛ προκειμένου να λειτουργούν αποδοτικά, η επέκταση της δυναμικότητας των έργων για την εξυπηρέτηση του Ισοδύναμου Πληθυσμού της Β΄ Φάσης, η αναβάθμιση της επεξεργασία της ΕΕΛ με την προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας, η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, η κατασκευή των υποδομών για την επαναχρησιμοποίηση της εκροής, η δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, η λειτουργία και συντήρηση του έργου για πλέον πέντε (5) έτη από την έναρξη λειτουργίας του, κτηριολογικές υποδομές και εγκατάσταση Φωτοβολταικού συστήματος 50Κw/h».

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή η επανάχρηση του καθαρού νερού για πότισμα γεωργικών εκτάσεων που θα προκύπτει, θα δώσει νέα εργαλεία στους γεωργούς της περιοχής. Ο κ. Κεφαλογιάννης έκανε λόγο επίσης για σημαντικές καινοτομίες στην προσέγγιση της διαχείρισης του έργου και όπως τόνισε θα υπάρξει ανάληψη συνολικά από την ανάδοχο εταιρεία της λειτουργίας του βιολογικού για 5 χρόνια, καθώς και η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών ώστε να μηδενιστεί το κόστος ενέργειας για την λειτουργία του.