Η καταγραφή γίνεται με τη χρήση smartphone – Τα στοιχεία είναι η λεπτομερής καταγραφή των κάθε είδους φθορών του οδοστρώματος

Νέο σύστημα αξιολόγησης οδοστρώματος και καταγραφής στοιχείων οδικής ασφάλειας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, για αποτελεσματική συντήρηση και διαχείριση οδικών δικτύων εφάρμοσε πιλοτικά ο δήμος Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Η καταγραφή γίνεται με τη χρήση smartphone. Τα στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω λήψης βίντεο και φωτογραφιών, είναι η λεπτομερής καταγραφή των κάθε είδους φθορών του οδοστρώματος, καθώς και των λοιπών στοιχείων οδικής ασφάλειας.

Τα δεδομένα αναλύονται σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε διαδικτυακή πλατφόρμα προσαρμοσμένη σε χάρτη GIS. Το σύστημα παρουσιάζει την κατάσταση του οδοστρώματος χρωματικά για όλο το δίκτυο που μελετάται, με διαφορετικά χρωματικά στοιχεία ανάλογα με τη σοβαρότητα και έκταση μεγέθους των φθορών και των βλαβών.

«Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση. Το βρήκαμε πολύ ενδιαφέρον και αποτελεσματικό. Άλλη μία επιλογή που κατατάσσει την Καλαμαριά στις έξυπνες πόλεις της Ευρώπης», δήλωσε ο δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης.

Ο δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με την Aktis Limited, ολοκλήρωσαν την πιλοτική εφαρμογή καλύπτοντας συνολικά 160 χλμ. και παρέχοντας την δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης εικόνας της κατάστασης του οδικού δικτύου της πόλης.