Για να απομακρυνθούν ομπρέλες και ξαπλώστρες θα πρέπει να έχει εκδοθεί είτε Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής για κατάληψη αιγιαλού, είτε Πράξη απομάκρυνσης προσωρινών εγκαταστάσεων επί του αιγιαλού

Σε συνεργασία με την Κτηματική Υπηρεσία βρίσκεται ο Δήμος Κασσάνδρας για το θέμα των παρανομιών στον αιγιαλό. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου, καθημερινά γίνονται από την πλευρά του έλεγχοι ενώ παραπέμπονται στην Κτηματική Υπηρεσία όσοι παρανομούν, μαζί με φωτογραφίες και συντεταγμένες της κάθε τοποθεσίας όπου εντοπίζονται παρανομίες. Παράλληλα ο Δήμος αναμένει τις σχετικές διαταγές απομάκρυνσης από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής για την οποία επισημαίνει ότι είναι υποστελεχωμένη.

Στην ανακοίνωση χαρακτηρίζονται δίκαια τα παράπονα των πολιτών, όσον αφορά την ελεύθερη πρόσβασή τους στις παραλίες ενώ διευκρινίζεται ότι η κείμενη νομοθεσία δεν επιτρέπει στους Δήμους να απομακρύνουν ομπρέλες και ξαπλώστρες που εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση αν δεν διαταχθούν πρώτα από την Κτηματική Υπηρεσία. Για να απομακρυνθούν, άλλωστε, ομπρέλες και ξαπλώστρες θα πρέπει να έχει εκδοθεί είτε Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής για κατάληψη αιγιαλού (επιχειρήσεις εστίασης, beach bar), είτε Πράξη απομάκρυνσης προσωρινών εγκαταστάσεων επί του αιγιαλού (πακτωμένες ομπρέλες).

«Παρ’ όλες τις συστάσεις, αλλά και απομακρύνσεις ομπρελών που έκανε ο Δήμος Κασσάνδρας, κατά παράβαση μάλιστα της νομοθεσίας, η αναλγησία των παραθεριστών συνεχίζεται, όπως και η αγανάκτηση των νομιμόφρονων πολιτών, δημιουργώντας εκρηκτικό κλίμα και κοινωνική αναστάτωση» επισημαίνει ο Δήμος Κασσάνδρας. Υπογραμμίζει, τέλος, την ανάγκη νομοθέτησης ώστε να εκχωρηθεί η αρμοδιότητα στους Δήμους, τόσο για την απομάκρυνση όσο και για την επιβολή υψηλών προστίμων.