Ο κ. Μανούσης αναφέρθηκε στις υπηρεσίες που προσφέρει ο όμιλος AAΝG, αλλά και στα οφέλη της ημερίδας τόσο για τις εταιρείες που συμμετέχουν όσο και για τους δήμους

To ecogreennet βρέθηκε στην ημερίδα που διοργάνωσαν η Ένωση «Κλεισθένης» και η εταιρεία Forum Training & Cunsulting με θέμα: «Νέο Σύστημα Διακυβέρνησης Δήμου – Προγραμματισμός Πολιτικών Δημοτικής Αρχής 2024-2028» και συνομίλησε με τον Γενικό Διευθυντή του ομίλου AANG κ. Νικόλαο Μανούση.

Ο κ. Μανούσης αναφέρθηκε στις υπηρεσίες που προσφέρει ο όμιλος AAΝG, όπως δημόσιες συβάσεις και κυβερνοασφάλεια, πού έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους δήμους στον δύσκολο μετασχηματισμό που περνάνε αυτή τη στιγμή, αλλά και στα οφέλη της ημερίδας τόσο για τις εταιρείες που συμμετέχουν όσο και για τους δήμους.

Η AAΝG HOLDINGS GROUP LIMITED δραστηριοποιείται στο πεδίο της Ασφαλούς Διαχείρισης, Ψηφιοποίησης, Φύλαξης και Καταστροφής Αρχείων, Κυβερνοασφάλειας, Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύων, Συμβουλευτικής, Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων & Εγκαταστάσεων, Διαχείρισης Ακινήτων και Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας Μάθησης, προσφέροντας ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου λύσεις ασφάλειας και προστασίας σε Επιχειρήσεις, Φορείς, Οργανισμούς και Κρατικές Δομές, με σκοπό, αφενός την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους και αφετέρου την ομαλή προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του μέλλοντος.