Θα πρέπει να εξελιχθεί μια νέα ενημερωτική καμπάνια για τα θετικά της ανακύκλωσης, ώστε το μήνυμα να περάσει και να εμπεδωθεί από νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Υπέρ της ανακύκλωσης πλαστικών σκαφών αναψυχής και των καθαιρούμενων υλικών από τα διαλυόμενα σκάφη μέσα από την ανάπτυξη μιας δευτερογενούς αγοράς έχει ταχθεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Αυτό υπενθυμίζεται σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου με αφορμή την παράδοση κάδων χωριστής συλλογής συσκευασιών που πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, στο ισόγειο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής και της ετ. «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.».

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς δηλώνει υπέρμαχος σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της ανακύκλωσης, αλλά και εμπέδωσης της φιλοσοφίας της και στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Βασίλης Κορκίδης, εξήρε την προσπάθεια της περιφέρειας να αναπτύξει το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανακύκλωση.

Η κυκλική οικονομία, η γαλάζια οικονομία εμπεριέχουν, είπε ο πρόεδρος, την έννοια της ανακύκλωσης, για να υπενθυμίσει ότι, μεταξύ των άλλων, το Επιμελητήριο έχει ταχθεί υπέρ της ανακύκλωσης πλαστικών σκαφών αναψυχής και των καθαιρούμενων υλικών από τα διαλυόμενα σκάφη μέσα από την ανάπτυξη μιας δευτερογενούς αγοράς.

Παράλληλα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το επιμελητήριο δρομολογεί τις διαδικασίες για την άμεση λήψη πιστοποίησης κατά ISO 14064-1 από την TUV Nord, που αφορά στο ανθρακικό αποτύπωμα του κτιρίου του ΕΒΕΠ, με την συνεχή βελτίωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας.

Νέα καμπάνια

Κάθε προσπάθεια να μην ρυπαίνει το περιβάλλον με υλικά τα οποία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν μέσα από διαδικασίες ανάκτησης των πρώτων υλών και της εν συνεχεία μεταποίησης για την παραγωγή νέων υλικών και συσκευασιών μας βρίσκει σύμφωνους, είπε ο κ. Κορκίδης, ο οποίος τόνισε ότι θα πρέπει να εξελιχθεί μια νέα ενημερωτική καμπάνια, την οποία και θα υποστηρίξει το επιμελητήριο, για τα θετικά της ανακύκλωσης, ώστε το μήνυμα να περάσει και να εμπεδωθεί από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος ανέφερε ότι θα αξιοποιηθούν όλα τα εργαλεία που προσφέρει η περιφέρεια για την ανακύκλωση και τόνισε ότι όλοι οι φορείς που στεγάζονται στο κτίριο του επιμελητηρίου μετάσχουν της προσπάθειας, αλλά και οι πλειονότητα των επιχειρήσεων μελών του, που θα ενημερωθούν σχετικά.

Η ανακύκλωση είναι τρόπος ζωής

Η ανακύκλωση είναι τρόπος ζωής, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία εξωστρέφειας της πολιτικής για την ανακύκλωση. Σήμερα είπε, έχουμε 1000 γωνίες ανακύκλωσης διάσπαρτες στους δήμους της περιφέρειας και 400 κάδους για τη συλλογή βιοαποβλήτων, ενώ δραστηριοποιείται και ένας στόλος από 200 ειδικά απορριμματοφόρα για την συλλογή οργανικών αποβλήτων. Η Αττική, από ουραγός, έγινε πρώτη στη διαχείριση βιοαποβλήτων και υλικών ανακύκλωσης. Ο κ. Πατούλης εξήρε την προσπάθεια του ΕΒΕΠ για την υποστήριξη της πολιτικής ανακύκλωσης, τονίζοντας ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά και οι επιχειρήσεις μέλη του στην προσπάθεια. Ο ίδιος, επίσης, έκανε λόγο για την ανταποδοτικότητα της ανακύκλωσης, αναφερόμενος σε πρόγραμμα επιβράβευσης που προβλέπει τη χορήγηση ειδικής κάρτας στους συμμετέχοντες πολίτες και η οποία, σε κάθε κίνηση ανακύκλωσης, καταγράφει τα σχετικά μόρια τα οποία και αποκτούν αγοραστική αξία που μπορούν να εξαργυρωθούν σε αγορές από τα καταστήματα που μετέχουν του προγράμματος.

Κλείνοντας, ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα της εκστρατείας που έγινε με τα σχολεία της Αττικής, όπου και συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 40 τόνοι ανακυκλώσιμων αποβλήτων, αλλά και στους στόχους που έχει θέσει η Περιφέρεια με χρονικό ορίζοντα το 2025 και το 2030 για την ανακύκλωση.