Για τη συλλογή πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών, με σκοπό την ανακύκλωσή τους έναντι καταβολής ανταποδοτικού αντιτίμου ποσού ύψους τριών λεπτών του ευρώ ανά συλλεχθείσα συσκευασία

Στην εταιρεία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» κατακυρώθηκε ο 1ος επαναληπτικός ηλεκτρονικός, ανοικτός, δημόσιος διαγωνισμός για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας, ολοκληρωμένου προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης για τη συλλογή πλαστικών, μεταλλικών (αλουμινίου και λευκοσιδήρου) και γυάλινων συσκευασιών, με σκοπό την ανακύκλωσή τους με μέριμνα της αναδόχου εταιρείας, έναντι καταβολής ανταποδοτικού αντιτίμου ποσού ύψους τριών λεπτών του ευρώ (0,03 Euro με ΦΠΑ) ανά συλλεχθείσα συσκευασία.

Τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης θα εγκατασταθούν σε 14 στρατιωτικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα:

Στο Στρατόπεδο Παπάγου, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη), στο ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα (Άγιος Ανδρέας Αττικής), στη ΧΧV Τεθωρακισμένη ταξιαρχία (ΧΧV TΘΤ) στρατόπεδο «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ», Πετροχώρι Ξάνθης, στη 30 μηχανοκίνητη ταξιαρχία Πεζικού (30 Μ/Κ ΤΑΞΠΖ), στρατόπεδο «ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ» Λαγός Έβρου, στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, στο Ναύσταθμο Κρήτης, στο Κέντρο εκπαίδευσης Παλάσκας, στην 110 Πτέρυγα Μάχης (Λάρισα), στην 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350 ΠΚΒ), Θεσσαλονίκη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και στο 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (417 ΝΙΜΤΣ).

Η απόφαση αναρτήθηκε στη Διαύγεια.