Προανακριτική διαδικασία για το κατά πόσο τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανακύκλωση στον Δήμο Θεσσαλονίκης διέταξε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Όπως ενημερώνει η παράταξη «Οικολογία Αλληλεγγύη», μέσω του επικεφαλής της Μιχάλη Τρεμόπουλου, ο οποίος έχει ήδη δώσει κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, ο Δήμος δε διαχωρίζει τα απορρίμματα από τα ανακυκλώσιμα υλικά και κατά αυτόν τον τρόπο παραβιάζονται τόσο η ελληνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

«Η απαράδεκτη πολιτική της διοίκησης Ζέρβα και το ανεπαρκές σύστημα ανακύκλωσης έχει ως αποτέλεσμα η ανάκτηση των υλικών συσκευασίας να κυμαίνεται μόνο στο 8-9% της συνολικής παραγωγής», υπογράμμισε ο επικεφαλής της κίνησης «Οικολογία Αλληλεγγύη» και συμπλήρωσε: «Η παραγωγή των απορριμμάτων συσκευασίας με βάση το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή 177 κιλά κατά κεφαλήν, ανέρχεται σε περίπου 57.000 τόνους τον χρόνο για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Η ποσότητα αντίστοιχα που συλλέχθηκε και οδηγήθηκε στο ΚΔΑΥ Σίνδου το 2019 ανήλθε σε μόλις 20.174 τόνους, δηλαδή σε 35% περίπου των παραγόμενων απορριμμάτων συσκευασίας. Στο ΚΔΑΥ η ανάκτηση των υλικών συσκευασίας σε σχέση με την εισερχόμενη ποσότητα απορριμμάτων συσκευασίας ανέρχεται σε 65-70% (12.964 τόνους για το 2019). Κατά συνέπεια, τα ανακτηθέντα απορρίμματα συσκευασίας είναι της τάξης του 23-25% των παραγόμενων απορριμμάτων συσκευασίας. Και όλα αυτά ενώ ο στόχος ανακύκλωσης στην ΕΕ είναι 65% κατά βάρος του συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας έως τις 31-12-2025, σύμφωνα με την οδηγία της 94/62/ΕΚ. Είναι φανερό ότι η πόλη χρειάζεται μια άλλη πολιτική».

Ο κ. Τρεμόπουλος έχει ζητήσει να καταθέσουν οι υπάλληλοι του Δήμου, ενώ έχει αναρτήσει και σχετικό βίντεο.

https://www.facebook.com/watch/?v=977431106960082