Σε ποια σχολικά συγκροτήματα υπεβλήθη η πρόταση χρηματοδότησης

Αίτηση χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 2,9 εκατ. ευρώ, στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση μέσω ριζικής ανακαίνισης σχολικών μονάδων της Καλλιθέας, υπέβαλε ο δήμος.

Τα σχολικά συγκροτήματα για τα οποία υπεβλήθη η πρόταση χρηματοδότησης είναι τα εξής:

  • Το Β’ Γυμνάσιο Καλλιθέας και το Β’ Λύκειο Καλλιθέας (Συγκρότημα Μεγαλουπόλεως) με χρηματοδότηση ύψους 1.647.000 ευρώ.
  • Το 10ο Γυμνάσιο Καλλιθέας, και το 4ο Γενικό Λύκειο Καλλιθέας (Συγκρότημα Αγίου Νικολάου) με χρηματοδότηση ύψους 1.327.826 ευρώ.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση αφορούν την αντικατάσταση των φωτιστικών φθορισμού με φωτιστικά LED, κουφωμάτων, συστήματος κλιματισμού και λεβήτων, θερμομόνωση τοίχων και θερμο-υγρομόνωση δώματος, καθώς και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.