Λειτουργούν κανονικά 7.000 ηλεκτρονικά απαραβίαστα υδρόμετρα (για ηλεκτρονική μέτρηση σε πραγματικό χρόνο) στη Σαρωνίδα και στην Τραμπουριά

Παραδίδεται τις αμέσως επόμενες ημέρες από τον ανάδοχο στον Δήμο Σαρωνικού, το έργο τηλεδιαχείρισης και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου των 27 δεξαμενών ύδατος. Ήδη έχει ολοκληρωθεί και όπως έδειξε, λειτουργεί πλήρως ελέγχοντας τις στάθμες των δεξαμενών, τις εισροές και εκροές του ύδατος, καθώς και τις λειτουργίες των αντίστοιχων αντλιών, όπου υπάρχουν.

Για την τηλεματική διαχείριση των υδρομέτρων ήδη έχουν αντικατασταθει από τον δήμο Σαρωνικού και λειτουργούν κανονικά 7.000 ηλεκτρονικά απαραβίαστα υδρόμετρα (για ηλεκτρονική μέτρηση σε πραγματικό χρόνο) στη Σαρωνίδα και στην Τραμπουριά.

Παράλληλα προχωρά και η αντικατάσταση των υπόλοιπων 20.000 συμβατικών μετρητών του δήμου, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 8.998.305,52 ευρώ.