Τα 12 ΚΔΗΦ Ατόμων με Αναπηρία θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μέσω των πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

H λειτουργία δώδεκα Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία της Κεντρικής Μακεδονίας εξασφαλίστηκε μέσα από την πρόσκληση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, για τη συνέχιση της χρηματοδότησής τους.

Τα 12 ΚΔΗΦ Ατόμων με Αναπηρία θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μέσω των πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να συνεχίσουν έτσι απρόσκοπτα να παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες σε εκατοντάδες άτομα με αναπηρία.

Όπως τόνισε ο κ.Τζιτζικώστας, «διασφαλίζουμε τη συνέχιση λειτουργίας των 12 κοινωνικών δομών, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ζωής σε 450 συμπολίτες μας, αντιμετωπίζοντας τον αποκλεισμό και τις ανισότητες, δημιουργώντας μια κοινωνία σύγχρονη και ανθρώπινη. Βελτιώνουμε τους όρους διαβίωσης των συμπολιτών μας με αναπηρίες, ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή και έχουμε πάντα σε απόλυτη προτεραιότητα την αλληλεγγύη ως κυρίαρχο στοιχείο της διοίκησής μας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Ο περιφερειάρχης πρόσθεσε στη δήλωσή του πως «οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας έχουν απόλυτη προτεραιότητα στην πράξη κι όχι στα λόγια. Στόχος μας μέσα από τη νέα πρόσκληση για τη διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των ΚΔΗΦ Ατόμων με Αναπηρία είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και βέβαια η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών».

Τα δώδεκα ΚΔΗΦ Ατόμων με Αναπηρία, τα οποία εντάσσονται στη σχετική πρόσκληση είναι: -Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, -Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν.Κιλκίς «Βηματίζω», -Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος, -Κέντρο Ειδικής Αρωγής, -Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) «Ο Σωτήρ», -Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Διημέρευσης Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (Η Ζωή), -Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με ειδικές ανάγκες Ημαθίας, -«ΣΥΖΩΗ» Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, -Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας ατόμων ειδικών δεξιοτήτων δήμου Βέροιας, -«ΕΜΠΝΕΥΣΗ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, -Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης», -Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης ΑΜΕΑ Κιλκίς.

Με την υποβολή και έγκριση των προτάσεών τους οι 12 κοινωνικές δομές αποκτούν διασφαλισμένη συνέχιση της λειτουργίας τους έως το τέλος του 2025, οπότε και θα επανεξεταστεί η συνέχιση της χρηματοδότησής τους για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες.