Κεντρική θέση στον σχεδιασμό καταλαμβάνουν το μητροπολιτικό πάρκο άνω των 60 στρεμμάτων πέριξ του υπό ανέγερση Μουσείου Ολοκαυτώματος καθώς και το μητροπολιτικό πάρκο των 160 στρεμμάτων στη λεγόμενη νοτιοανατολική πύλη της Θεσσαλονίκης

Στο σχέδιο πόλης προβλέπεται να ενταχθούν, σύμφωνα με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, η περιοχή των Λαχανόκηπων, με έκταση 800 στρεμμάτων και μια περιοχή έκτασης είκοσι στρεμμάτων στη συνοικία Τροχιοδρομικών με χρήσεις πολεοδομικού κέντρου κατοικίας και πρασίνου. Σε ό,τι αφορά τους Λαχανόκηπους, η έκταση αποτελεί τη φυσική συνέχεια και επέκταση του επιχειρηματικού κέντρου της πόλης και έχει ιδιαίτερη αναπτυξιακή δυναμική λόγω της άμεσης γειτνίασης με το λιμάνι και τον εμπορικό σιδηροδρομικό σταθμό αλλά και με το υπό ανέγερση Μουσείο Ολοκαυτώματος.

Τα παραπάνω προβλέπονται από το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που αποκτά ο Δήμος Θεσσαλονίκης μετά από 30 χρόνια, καθώς η μελέτη αναθεώρησής του εγκρίθηκε, μετά από πολυετή προσπάθεια, από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης επισημαίνεται ότι το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αποτελεί το σημαντικότερο πολεοδομικό εργαλείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, που διατυπώνει ένα ολοκληρωμένο όραμα για την πόλη, τουλάχιστον για την επόμενη δεκαπενταετία.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η μελέτη αναθεώρησης του Σχεδίου προβλέπει παράλληλα τη δημιουργία εκτεταμένων πάρκων μητροπολιτικής σημασίας σε εγγύτητα με περιοχές σημαντικών επενδυτικών παρεμβάσεων. Κεντρική θέση στον σχεδιασμό καταλαμβάνουν το μητροπολιτικό πάρκο άνω των 60 στρεμμάτων πέριξ του υπό ανέγερση Μουσείου Ολοκαυτώματος καθώς και το μητροπολιτικό πάρκο των 160 στρεμμάτων στη λεγόμενη νοτιοανατολική πύλη της Θεσσαλονίκης, γύρω από τον τερματικό σταθμό του μετρό στη Νέα Ελβετία. Τα πάρκα αυτά σε συνδυασμό με μείζονες πεζοδρομήσεις κι ένα προτεινόμενο δίκτυο αξόνων μη μηχανοκίνητης κίνησης πρόκειται να μεταβάλουν τη Θεσσαλονίκη σε βιώσιμη πόλη.

Ακόμη, προβλέπονται περιοχές ειδικής προστασίας για το περιαστικό δάσος και τα ρέματα στην εκτός σχεδίου περιοχή καθώς και εναρμόνιση των ορίων του συγκεκριμένου σχεδίου πόλης με τις αναδασωτέες εκτάσεις. Προτείνονται επίσης παρεμβάσεις αναβάθμισης και αναζωογόνησης του αστικού χώρου με Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων και αστικές αναπλάσεις.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το νέο μοντέλο χωρικής οργάνωσης αναδιαρθρώνει με καινοτόμο και επιχειρησιακό τρόπο τη συνολική έκταση του Δήμου σε 24 γειτονιές, με στόχο να γίνει ο αστικός χώρος περισσότερο διαχειρίσιμος ως προς την οργάνωση της κοινωνικής υποδομής και την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων.