Νόμο του Κράτους αποτελεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για τη στελέχωση των πληρωμάτων των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, από εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πλέον, Πυροσβέστες, Στρατιωτικοί και Δημοτικοί Υπάλληλοι, εφόσον έχουν άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ και έχουν εκπαιδευτεί σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών, θα έχουν τη δυνατότητα να συνδράμουν το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αν υπάρξει αιτιολογημένο αίτημα των δομών.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Στις δομές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών δήμων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των δήμων της Περιφέρειας Κρήτης, και των ορεινών δήμων στις οποίες δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί το προσωπικό κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ή ΔΕ Οδηγών για τη λειτουργία των ασθενοφόρων οχημάτων τους, δύναται να διατίθεται, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2023, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος ή στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιρουμένων των οπλιτών θητείας.

Επίσης, σε περίπτωση που το προσωπικό δεν επαρκεί, είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων κλάδων και ειδικοτήτων Οδηγών των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των δομών και απόφασης των αρμόδιων για τον διορισμό οργάνων των ΟΤΑ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224), περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, και για διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2023».