Προβλέπεται η δημιουργία συστήματος συνεχούς χωρικής παρακολούθησης συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 και η χαρτογράφηση των επιπέδων αερίων του θερμοκηπίου στην πόλη

Ξεκίνησε στην Πετρούπολη η εγκατάσταση συσκευών μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων υψηλής τεχνολογίας, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μετά την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει ο δήμος με το Ινστιτούτο Ερευνών, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΑΑ και τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, προβλέπεται η δημιουργία συστήματος συνεχούς χωρικής παρακολούθησης συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 και η χαρτογράφηση των επιπέδων αερίων του θερμοκηπίου στην πόλη, με έμφαση στο μεθάνιο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μετρητές, κατά αρχάς σε οκτώ χαρακτηριστικές θέσεις της πόλης, οι οποίες είναι απαραίτητο να διαθέτουν ηλεκτροδότηση και Wi-Fi. Οι πρώτες τρεις θέσεις που προτάθηκαν για την εγκατάσταση των Μετρητικών Σταθμών είναι το Κέντρο Κοινότητας «Γ. Ρίτσος», το Δημοτικό Ωδείο και η Δραματική Σχολή. Θα ακολουθήσει εγκατάσταση στην περιοχή των γηπέδων «Αλκυών», στο Δημοτικό Κολυμβητήριο ή στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο «Ν. Παξιμαδάς» και σε τρεις σχολικές μονάδες της πόλης.

Στόχος του Δήμου Πετρούπολης είναι η επιστημονική και τεκμηριωμένη καταγραφή των ατμοσφαιρικών ρύπων της πόλης, ώστε να υπάρχει επιστημονική πληροφόρηση και να μπορεί να δράσει εμπεριστατωμένα όταν και όπου κριθεί απαραίτητο.